Serviscilik

.


GÖKHAN TUR SERVİS İŞLETMESİ

Eskişehir Okul Öğrenci Servisleri, Personel Taşımacılığı, Gezi ve Seyahat Hizmetleri Firması

ULAŞIMIN GEÇMİŞİ

Yaşanılan toprakların çevresiyle olan bağı ancak yollar sayesinde mümkündür. Tarihe baktığımızda etrafı yüksek dağlarla, geçit vermez yollarla çevrili yerlerde yaşayanlar çok uzun zaman dışarı ile bağlantı kuramamış kendi küçük dünyaları içinde yaşamıştır. Bu gibi örneklere geçmişte de şimdi de dünyanın çeşitli coğrafyalarında rastlamak mümkündür.

Anadolu’nun doğusundaki bölgelerde hem coğrafi hem de iklimsel şartların hayatı zorlaştırması sebebiyle dışarı ile ilişkiler oldukça sınırlı kalmıştır. Kışın uzun sürmesi, karın yerden aylarca kalkmaması, yüksek dağların ve engebelerin adeta bir set oluşturması sebepleriyle hayat burada yaşayanları kendi dünyaları içinde var olmaya mecbur bırakmıştır. Ancak Anadolu’ya hakim olan her devlet ulaşım anlamında bir şeyler yapmış ve bu sayede ticaret, iletişim ve etkileşim zaman içinde artmıştır.

Anadolu ile ilgili bahsedilen yollar kara yolu olarak at, eşek ya da deve sırtında ilerlenerek kat edilebilmiştir. Uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan bu yollara ve coğrafyaya baktığımızda neredeyse devletin yıkılışına kadar pek bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Anadolu’da 19. yüzyılda mevcut kara yolları çağa uygun bir görünüm arz etmiyordu ve iktisadi gelişim değişimi yavaşlatan bir unsurdu. Mevcut yollar hem kapasite olarak yetersiz hem de çabuk bozulma eskime anlamında kötü idi. Bu durum bölgeler arasında ulaşımı zorlaştırmanın yanı sıra ticareti, insanlar ve kültürler arası etkileşimi de zora sokmaktaydı.